INFORMARE DERULARE PROIECT

„REALIZAREA UNUI SISTEM DE DERMATO-MICROSCOPIE CU SOFTWARE DE RECUNOAŞTERE A LEZIUNILOR CUTANATE DE TIP MELANOM MALIGN ŞI PREMALIGN”

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 

Obiectiv specific 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

1. Informații generale beneficiar proiect:    

SC CATTUS SRL

Cod fiscal: RO 14544908

Nr. de înmatriculare: J26/240/2002

Adresa sediu social: Județul Mureș, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B, Ap. 64, Cod poștal 540311.

Adresa de Corespondență: Județul Mureș, Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja Nr. 177, Incinta Prodcomplex, Clădirea C1, Cod poștal 540210.

Date de contact:

S.C. CATTUS S.R.L. 

Str. Gheorghe Doja nr. 177

540210 Tîrgu Mureș, România

E-mail: office@erond.ro

Tel: 0724-044.076

Fax: 0365-430.108

Persoană de contact: Dr. Budai Alexandru, reprezentant legal

2. Obiectivele principale ale proiectului sunt creșterea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a firmei S.C. CATTUS S.R.L., dezvoltarea de servicii medicale prin integrarea pe piață a unui sistem de diagnosticare performant, dezvoltarea telemedicinii precum și a legăturilor în cadrul clusterului prin promovarea rezultatelor cercetării și a produsului obținut în vederea dezvoltării altor produse similare în domeniul medicinii împreună cu ceilalți membri.

3. Activităţile proiectului vizează o etapă de cercetare clinică în domeniul dermatologic urmată de realizarea software-ului și hardware-ului necesar pentru diagnosticare. Se vor atinge astfel obiectivele specifice din Strategia Națională de Cercetare și Dezvoltare: susținerea specializării inteligente și asigurarea până în 2020 a masei critice de cercetători.

4. Durata proiectului: 36 luni de la semnarea acestuia, adică 03.08.2017 - 02.08.2020.

5. Valoarea totală a proiectului este  de 3.118.119,72 lei din care finanțare nerambursabilă este de 1.616.221,15 lei.

6. Locul de implementare: Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja Nr. 177, Clădirea C1, Cod poștal 540210.

(1) “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 

(2) textul: „Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro